Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Sulautuvalla oppimisella tarkoitetaan sitä, että oppimisprosessia tuetaan yhdistämällä uusia digitaalisia ympäristöjä ja verkko-opetusmateriaaleja perinteisen kontaktiopetuksen menetelmiin.

BLENDI-hankkeen tarkoituksena on edistää osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla. Opettajia rohkaistaan käyttämään sulautuvan oppimisen menetelmiä oppilaitoksissa ja tuetaan heitä menetelmien käytössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on estää sosiaalista ja koulutuksellista syrjäytymistä.

Hanke tarjoaa helppokäyttöisiä ja oppilaitosten toiveiden mukaan kehitettyjä ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa digitaalista tietotaitoa ja edistää digitaalista osallisuutta ja tasa-arvoa kaikkialla Euroopassa.

Keitä me olemme?

Hanke toteutetaan samanaikaisesti viidessä Euroopan maassa: Suomessa, Espanjassa, Kyproksella, Kreikassa ja Irlannissa.

Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Suomessa.

Hankkeen yhteistyökumppanit:

Löydät hankkeen yhteyshenkilöjen yhteystiedot täältä.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta. Projekti alkoi 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022.

Hankkeen tietokanta ja materiaalit

Oppilaitosten käyttöön kehitetään tietokanta ja materiaalipankki (tulossa).

Voit myös tulostaa esitteemme.